sousoší Krucifixu s Pannou Marií Bolestnou

Pískovcová statue na jižní ploše před bránou areálu fary. Na podnožní desce vytvářející základnu je posazena podstava nesoucí vlastní sousoší. Podstava je složena ze soklové patky, těla s volutovými křídly, římsové hlavice těla a podnože vložené pod kříž. Kříž je sestaven ze dvou bloků nad sebou, k hornímu bloku s příčným břevnem je upevněno tělo ukřižovaného Krista. Socha Panny Marie Bolestné je osazená na římsovou hlavici těla, do čela před kříž. Reliéfy a dekorativní motivy: * v čele těla - bohatě dekorovaná rokajová kartuš tvořená hřebínky, plaménky a boltci, uvnitř je nápis * na obou bocích volutových křídel těla - střapcový závěs Nápisy: * v čele těla, v předsazené kartuši - Crux / benedicta manes / spes restans gloria / nostra / certa salus lapsis / gaudia multa / patent. / Ad l. 6. 11. / * na zadní straně těla - Errichtet / 1750. / - Renovirt / 1887. /