sousoší Krucifixu s Pannou Marií Bolestnou na podstavě

Monumentální kamenný krucifix s Bolestnou P. Marií se nachází na svážném zatravněném náměstí pod budovou Obecního úřadu v Olešnici v Orlických horách, památka je čelně orientovaná k západní straně. Pyramidální schodiště o pěti stupních se základovým stupněm o rozměru 326 x 330 cm vyrovnává svažitost terénu, stupeň v podnoží podstavcového soklu krucifixu o velikosti 140 x 150 cm. Stupně jsou na sraz sesazeny z dílů, kramlované, spáry doplněny maltou, s mírným oblým přesahem u schodové nástupnice. Základový sokl o rozměru 80 x 93 x 33 cm výšky, kvádrový podstavec s rytými texty po stranách o výšce 105 cm, ve spodní části s příložkou na čelní straně ozdobený reliéfní palmetou. Římsa podstavce plochá, přesahující, ústupková o tloušťce 15 cm. Po bocích podstavce ryté texty v římské kapitále o výšce 6 cm. Na čelní straně GOTT/ UND SEINER / WERTHESTEN / MUTTER MARIA / ZUEHREN /, vlevo ANNO 1718. / DEN 2. NOVEMBER . / M /IDIS /, vpravo „ IST / DIESE STATVA“ / DVRCH / FVNDATOR / DHS/, vzadu „AUF GERICHT WORDEN“ / SAMBT / MEHREN / WOLTAET HERN / N:N:/. Nápis na čelní straně vtesaný v kartuši. Nápisy pravděpodobně přetesané v 19. nebo 1. pol. 20. století, velikost písma 5-5,5 (4) cm, 6 (9) cm – kapitála. V podnoží kříže sedící postava Panny Marie Bolestné, osa postavy vychýlena k levé straně, P. Marie oděna do dlouhého splývavého šatu, s pláštěm spadajícím k bosým nohám světice a zakrývající hlavu, pravá ruka ohnuta v předloktí a položena na prsou, levá ruka zahalena draperií pláště a volně spuštěna podle těla. Za hlavou P. Marie v podnoží kříže čtyři andílčí hlavičky. Kříž prostý, s hraněnými rameny, na kterém je zavěšen korpus mrtvého Krista, hlava skloněna k pravému ramenu, ve vrcholu svislého břevna nápisová deska, titulus, IN/RI. Okolo hlavy Krista paprsčitá kovová svatozář, v bederní části těla rozevlátá draperie přes pravý bok, Kristus zpodobněn v životní velikosti. Celková výška památky cca 5 metrů, materiálem světlý šedavý pískovec. Nápisy: * v čele těla, v zrcadle - GOTT / UND SEINER / WERTHESTEN / MUTTER MARIA / ZU EHREN / * levý bok těla - ANNO 1718. / DEN. 2. / NOVEMBER. / M / IDIS / * zadní strana těla - AVF / GERICHT / WORDEN / SAMBT / MEHRERN / WOLTAETHERN / N:N: / * pravý bok těla: - IST / DIESE / STATVA / DVRCH / FVNDATOR / DHS /