sousoší Loučení Krista s Pannou Marií

Pískovcové sousoší Loučení Krista s Pannou Marií se nachází v městské památkové zóně, severně od náměstí Bedřicha Smetany, v ulici Řídícího učitele Havla. Spočívá na zdobném v přední části zaobleném podstavci, jehož spodní část tvoří jednoduchý nízký sokl, který přechází v zúžený dřík s postranními volutovými pásy. Čelní stranu dříku zdobí kartuše s vytesaným nápisem s chronogramem: „AbsCIeD IesV / Von MarIa. / WIr bItten, / laß Vns In GotteselIgkeIt sterben, / Gott eWIg erWerben“. Zbylou čelní plochu dříku a horní část soklu pokrývají další špatně čitelné nápisy, které již zmíněný soupis neuvádí. Podstavec zakončuje zvlněná profilovaná římsa. Na ní je posazen rovněž profilovaný nástavec nesoucí samotné sousoší. Jedná se o postavu Panny Marie, po jejíž pravé straně stojí Ježíš Kristus. Panna Marie má levou ruku vloženou v Kristově pravé dlani. Obě k sobě přichýlené postavy jsou oděny ve splývavém nařaseném rouchu.