sousoší Loučení Krista s Pannou Marií, na podstavě

Sochařská práce se nachází u místní komunikace ve směru na osadu Přibyslav na okraji lesního pozemku. Sousoší Krista s Marií na mohutném klasicistním podstavci s volutami, datovaným r. 1887. Hodnotná sochařská práce pozdního baroka.