sousoší Mistra Jana Husa

Umístěn volně na malém náměstí před budovou obchodní akademie, nedaleko komunikace, situován k západu. Mohutná obdélná kamenná základna třikrát odstupněná, v pravé části s pravoúhlým předstupujícím úsekem, zasahuje přední částí do umělé mělké vodní nádrže umístěné před pomníkem, zhruba čtvercové několikrát pravoúhlé zalomené vpředu a obložené kamennými deskami. Na pravém boku základny v horní části text ve třech řádcích pod sebou. Na základně postaven nízký kamenný sokl obloženými pískovcovými deskami, na bocích a vzadu pokrytý reliéfy a textem, čelně sokl nepravidelně konkávní. Na čelních nárožích figurální výzdoba. Na levém nároží dvě přikrčené postavy oděné v dlouhých pláštích. Na pravém nároží dva čelně stojící mužské akty s draperií, opřené rukou o horní část soklu. Na pravém (jižním) boku soklu je v kamenné desce vytesán text. Na zadní straně soklu (východní); uprostřed reliéf plamenů z nichž v horní části vystupuje hlava (snad orlí) s roztaženými křídly po celé ploše soklu (symbolika zrození bájného ptáka Fénixe). Po stranách plamenů textové reliéfy. Vlevo v menším rámci secesní iniciály LŠ, vedle text. Na soklu v levé části posazen nepravidelný kamenný blok, vpředu segmentovitě profilovaný s rovnou čelní stěnou v níž je vytesán text. Na tomto bloku stojící, výrazně manýristicky protáhlá, nadživotní postava muže, zahaleného v dlouhém splývavém plášti. Pravá ruka zdvižená před levým ramenem, v levé ruce spuštěné podél těla drží knihu. Hlava mírně skloněna vpravo. Výraz kontemplace.