sousoší Nejsvětější Trojice

Pískovcové sousoší N. Trojice se nachází u spojovací chodby mezi kostelem sv. Jakuba Většího a Valdštejnským zámkem v historickém jádru sídla. Celý objekt uplatňuje myšlenku trojitosti. Zvýšený trojúhelný základ z pískovcových desek s profilací konvexně konkávních o výšce 75 cm, završený přesahující římsou. Na krycí desce jsou vztyčeny tři trojúhelné pilíře o výšce 180 cm, s jednoduchými hladkými patkami, ukončené dvoustupňovou hlavicí, krytou plochou deskou. Mezi sloupy soklu je umístěna mísa zvonovitého kruhového tvaru o výšce 50 cm a průměru 80 cm s oblým okrajem. Sloupy, sesazené do půdorysu trojúhelníka, nesou klenbovitě vypouklý, trojboký, směrem nahoru zúžený piedestal, zakončený přesahující plochou římsou, v nárožích a ve spodní části zdobený rytými zavíjenými křivkami. Na plintu z vytesaných oblak v podnoží a v zadní části objektu se nachází sousoší N. Trojice. Vlevo je umístěna sedící postava Krista s pravou rukou ohnutou v předloktí, dlaní přidržuje svislé břevno kříže, jeho levá ruka je položena na prsou. Vpravo sedící postava Boha Otce, s levou rukou spuštěnou podél těla a položenou na zemském glóbu, pravá ruka je ohnuta v předloktí v gestu a obrácena prsty k přísaze. Mezi postavami symbol Ducha svatého, letícím holubice . Za letící holubicí paprsčitá výrazná kovová svatozář, nad hlavami figur trojúhelné kovové svatozáře. Za figurami rozevláté draperie. Postavy jsou oděny do splývavých šatů, se zřasenými draperiemi. Materiálem pískovec, kovové zlacené části. Kašna se sousoším N. Trojice je situována před krytou chodbou spojující stavbu bývalého zámku s oratoří kostela sv. Jakuba Většího. Celý objekt uplatňuje myšlenku trojitosti. Zvýšený trojúhelný základ z pískovcových desek s profilací konvexně konkávních o výšce 75 cm, završený přesahující římsou. Na krycí desce jsou vztyčeny tři trojúhelné pilíře o výšce 180 cm, s jednoduchými hladkými patkami, ukončené dvoustupňovou hlavicí, krytou plochou deskou. Mezi sloupy soklu je umístěna mísa zvonovitého kruhového tvaru o výšce 50 cm a průměru 80 cm s oblým okrajem. Sloupy, sesazené do půdorysu trojúhelníka nesou klenbovitě vypouklý, trojboký, směrem nahoru zúžený piedestal, zakončený přesahující plochou římsou, v nárožích a ve spodní části zdobený rytými zavíjenými křivkami. Na plintu z vytesaných oblak v podnoží a v zadní části objektu se nachází sousoší N. Trojice. Vlevo sedící postava Krista s pravou rukou ohnutou v předloktí, dlaní přidržuje svislé břevno kříže, levá ruka položena na prsou. Vpravo sedící postava Boha Otce, s levou ruku spuštěnou podél těla a položenou na glóbu, pravá ruka ohnuta v předloktí v gestu a obrácena prsty k přísaze. Mezi postavami symbol Ducha svatého, letící holubice. Za letící holubicí paprsčitá výrazná kovová svatozář, nad hlavami figur trojúhelné kovové svatozáře. Za figurami rozevláté drapérie. Postavy oděny do splývavých šatů, se zřasenými drapériemi. Materiálem světlý pískovec, zlacené kovové části.