sousoší Nejsvětější Trojice

Samostatně v parku stojící sousoší Nejsvětější Trojice zhotovené z maletínského pískovce, asi 3,5 m vysoká; půdorys soklu postamentu má rozměry 144x144 cm. Betonový základ 195x195 cm. Na masivním postamentu s nízkým profilovaným soklem, konkávně tvarovaným dříkem a zaoblenou římsou, ze všech stran zdobenou velkými mušlemi, stojí čtyřboký konkávně probraný, vzhůru se zužující pilíř, v horní polovině rozšířený volutami (původně na nich byli osazeni adorující andílci), v plochách zdobený reliéfy světců s mušlemi nad hlavou – na přední straně Immaculata, na levé straně sv. Jan Nepomucký, na pravé sv. Šebestián a vzadu sv. Josef. Na ploché hlavici pilíře ve předu opatřené stylizovanou mušlí, je osazeno sousoší Nejsvětější Trojice v tradičním ikonografickém provedení – na oblacích sedící Bůh Otec s tiárou a kovovou trojúhelníkovou svatozáří, držící mezi koleny krucifix, u nohou má holubici s roztaženými křídly. Nápisy na dříku postamentu – ve třech jsou s chronogramy. Na přední straně: „DEO PER OPTIMO / STATVA PRAESENS / ERECTA EST / A / JOANNE CASPARO LANNGER“ (písmeno „E“ ve slově DEO je zvýrazněno jak „L“ =1756). Na levé straně: „HEJLIGER IOHANNES VON NEPOMVCK / BEHIETE DEINER WAHREN / VEREHRER IHRE EHRE IETZT / VON HIER ABER BRINGE IHRE SELLEN“ (= 1189). Na pravé straně: „HEILIGER SEBESTIAN WENDE AB / VON SCHOENBERG GIEFTIGE SEVCHEN“, pod tím: „Renowiert von Stadt Gemeinde“ (1930?) a „Renowiert / 1886“. Vzadu: „MARIA THERESIA / EHE WIRTHIN CASPARI LANGERS / BITTET / O HEILIGER IOSEPH DEINE TREIJ / WAN SIE WIRD HIER ABREISEN / ZV IHRER RVHE“ (= 1757).