sousoší Nejsvětější Trojice na podstavě

Volná plastika, kolem železný plůtek, orientace k severu. Socha je umístěna na hranolovitém podstavci dva metry vysokém, sokl má tvar kvádru (0,8 x 0,5 x 0,5 m). Na přední straně nese nápis. Podstavec s volutami ve spodní části, vzadu rovný, obsahuje na čelní straně mělkou niku s reliéfním zobrazením tří postav. Uprostřed na kříži svatá Starosta v bohatě zdobeném šatu a korunou, vlevo klečící mužská postava hrající na housle a vpravo anděl držící v ruce rozvinutou listinu s nápisem. Pod nikou se nachází plastický ornament tvaru osmicípé hvězdy, na bočních stranách dvě vertikální palmové ratolesti. Podstavec zakončuje rovná profilovaná římsa, vpředu uprostřed vzedmutá, zakončená dvěma volutami, doplněná plastickým květinovým motivem. Bůh jako stařec poloklečí na zeměkouli s holubicí. V rukou přidržují vodorovné rameno kříže s korpusem. Je oděn v řasnatý plášť. Zaklání hlavu k pravé straně. Andílci po stranách u jeho nohou jsou natočení k hlavní ose a modlí se.