sousoší Nejsvětější Trojice na podstavě

Na kamenném stupni stojí trojboký sokl v půdorysu s konvexně vypjatými stranami a s okosenými nárožími s volutami, směrem vzhůru se zužuje v konkávní křivce, v nejužším místě přepásaný vodorovným pasem, nad ním se opět rozevírá k římse, která má strany vzhůru segmentově vypjaté s klenákem v čele. V přední stěně je nad pasem zprohýbaný rámes s nápisem: Renovatum/ Ano 1832/ per Fundationem/ Wencezslaw Rzehak/. Pod pasem, v dolní části soklu, ve zprohýbaném rámci další nápis. Sousoší sv. Trojice je tvořeno Ježíšem a Bohem Otcem, sedících na oblacích vedle sebe a Duchem Svatým vznášejícím se uprostřed nad nimi. Ježíš je polonahý, plášť má sklouzlý na nohách, levou rukou přidržuje velký kříž, pravou ruku má položenou na prsou, vousatá tvář s dlouhými vlasy a s paprsky svatozáře kolem, pohlíží na Boha Otce, sedícího po jeho levé ruce. Bůh Otec v dlouhém přepásaném rouchu s pláštěm vlajícím kolem sebe, má při levé ruce zeměkouli s křížem na vrcholku, kterou nesou okřídlené hlavičky andílků. Důstojná tvář s vlajícím vousem a pootevřenými ústy, kolem hlavy s paprsky svatozáře, pravou rukou pozvednutou v žehnajícím gestu. Postavy jsou jakoby v živém rozhovoru. Nad nimi se vznáší Duch Svatý v podobě holubice, obklopený paprsky svatozáře. Velmi kvalitní dynamická barokní práce, zřejmě z dílny bratří Pacáků, datovaná r. 1749.