sousoší Piety

Do svahu je vestavěn masivní kamenný podstavec (ze zadní strany podepřený vysokým opěrným pilířem) členěný na čelní straně předloženými pilastry s profilovanými hlavicemi a ukončený masivní, ven vyloženou deskou; mezi ně je vložena plochá pásková kartuše s monogramem: “I : F : S / 1714”, pod ním akantové listy. Na desce je osazen na nízkém soklíku umístěný hranolový podstavec, členěný 4 bočními, z volut vyrůstajícími pilastry, ukončenými vydutými prstenci a římsou; na ní je vztyčen kamenný kříž s krátkými rameny a na křížení s reliéfem trnové koruny. U paty kříže sedící zahalená postava P. Marie drží na klíně tělo mrtvého Krista. Kristus má na rukou otvory po hřebech, hlavu zvrácenou, obličej otočený vzhůru. Panna Marie hledí dopředu. Pod skupinou na soklu v oválné kartuši, tvořené akantovými listy, nápis: “M / DOLO / ROSA”. Přes ramena kříže diagonálně nástroje umučení (kovové) kopí a kopí s houbou. Materiál: pískovec. Sokl vysoký cca 130 cm, soklík 90 cm, plintus 15 cm. Sochy v životní velikosti. Před soklem vpředu předsunutý stupeň zabetonovaný do zákl. pod svodidly.