sousoší Piety

Na křižovatce cest pod zámeckým areálem je umístěna kvalitní socha Piety, opatřená na soklu nápisem v jazyce českém, latinském i německém. Hranolový žulový podstavec o patce a římse na dvou stupních. Na stěnách v ozdobně vykrajovaných vpadlinách nápisy. Na čelní straně soklu: DOLOROSAE VIRGINI / GRATIOSAE MATRI SASCHI / MENSI EX SINGULARI DE / VOTIONE OB VARIA BENEFICIA PER / CEPTA ERIGI FECIT IOSEPHUS / FRANCISCUS LYDL DIRECTOR / GRÜNBERGAE DIE XXV MARTI / VTIPSA VIRCO INTERRIS / GRESSVS NOSTROS DIRI / GAT ATQVE IN HORA MOR / TIS NOBIS PROPITIA SVCCV / RAT. Vlevo nápis: DER SCHMERTZHAFFTEN / IUNGFRAUEN UND GNADENREI / CHEN SASCHNER MUTTER GOT / TES AUS SONDERBARER AN / DACHT WEGEN VILLFALTIG / ERHALTENEN GNADEN HAT / AVFRICHTEN LASSEN IOSEPH / FRANTZ LYDL VERWALDER / IN GRUNBERG DEN XXV MARTI / AUF DAS / DIE GOTTES GEBAEHRERIN / VNSERE SCHRITT BEVARTN / VND BEI VNS BIS IN LETZTE / STVND VOLTE VERHARREU/ Vpravo nápis: BOLESTNÉ PANNĚ / A / MILOSTIWE MATCE BOŽI / SASSINSKE Z OBWZLASST / NI POBOZNOSTI ZA ROZLIČNE / DOSAHNUTE DOBRODINI POS / TAWITI DAL IOZEF FRANCZ / LYDL SPRAWCE ZELENO HORS / KI DNE XXV BREEZNA / ABITA SVATA PANNA KROKI / NASSE RZIDILA A PRZI / SMRTI SVAV PRZIVIETIVOSTI / NAS V BOHA CHRANILA / chronogram 1741. Na soklu Pieta, pískovec, horizontální typ. Panna Maria v plášti na široce rozevřených kolenou přidržuje mrtvé tělo Kristovo, levicí v pase a pravicí pod hlavou. Pravá ruka Kristova visí bezvládně k zemi. Obě postavy mají na hlavách bohatě pojaté shora 2x rozpolcené koruny.