sousoší Piety

Sousoší Piety stojí v místní části Jablonce nad Nisou, ve Mšeně, na západní straně komunikace (Liberec - Jablonec nad Nisou), dnes v městském parku. Na dvou nízkých kvadratických soklech spočívá krychlový podstavec s dekorativními zrcadly, s pravoúhle vykrojenými rohy. Podstavec zakončen profilovanou římsu, z níž vybíhá další hranolovitý podstavec. Ten je v dolní části rozšířený a v horní části ukončený dvěma volutami; mezi dvojicí spodních volut je datace 1786, ve střední části je sokl v mírně vpadlém okně, dekorován nápisem MARIA. Sokl zakončen nástavcem korunovaným velkou profilovanou římsou, vybíhající a vzedmutou vpředu i po stranách rovněž do dvou volut (mezi nimi je na hlavní straně dekorativní lístek, na bocích hrozen vína a piniová šiška, na zadní straně mušle). Na této římse seděli dva andílkové (ukradeni). Nad nimi, na vysokém, konicky se zužujícím soklu zdobeném velkým akantem, je umístěno sousoší Piety. Sedící postava Panny Marie s mrtvým Ježíšem Kristem v náručí. Panna Marie pravou rukou podpírá hlavu svého syna Ježíše Krista, levou rukou přidržuje a tiskne na svou hruď jeho levou ruku. Plášť Panny Marie tvoří bohatě řasená drapérie, vlasy překryty rouškou. Postava Ježíše Krista položená na kolenou Panny Marie, nahé tělo s výraznou muskulaturou a pouze s bederní rouškou. Levou ruku svírá P. Marie, pravá volně visí podél těla. Na podstavci s volutami je monogram MARIA a letopočet 1786.