sousoší Přátelé stromoví

Půdorys podstavce čtvercový. Sochy jsou umístěny každá na jednom pilíři balustrády při schodišti - vstupu do areálu školy. Sloupková balustráda terasy. Na dvou koncových hranolovitých pilířcích balustrády se čtvercovým půdorysem jsou umístěny sochy na nízkých kulatých podstavcích. Socha vlevo: socha děvčete oděné v šaty, která se přidržuje levou rukou stromku, který má ve výši její hlavy korunu, pravou rukou děvče obírá lístky z koruny stromku. Sochu vpravo: socha chlapce, oděného v kalhoty pod kolena, a v košili, který přivazuje stromek k opoře, u nohou je položena kropice na vodu.