sousoší rudoarmějce Sbratření

Na sedmibokém nízkém soklu, který má v rozích nízké kruhové čučky a který se pozvolna zvedá ke středu zadní části, je na odstupněném soklu vysoký hranol a na něm socha rudoarmějce. V levé pokrčené ruce drží samopal, pravá ruka podél těla, v ní helma. Hlava mírně předkloněná vlevo, přes ramena dlouhý plášť, nahoře rozhalený, u pasu sepnutý, vzadu padá až na zem. Vpravo od hranolu pionýr, který drží v obou rukách žerď praporu opřeného o rám. Vlevo pionýrka v kroji, pravice upažena do pionýrského pozdravu, vpředu před hranolem je postava ženy v dlouhých šatech, která věší na hranol věnec z obilí a ovoce. Vzadu na hranolu štít s letopočtem 1957.