sousoší sv. Jana Nepomuckého

Umístěno uprostřed parčíku na Trčkově náměstí. Materiálem je šedý pískovec. Podstavec má trojúhelníkový půdorys. Na přední straně Colloredo-Mansfeldský erb s korunou, pod ní text. Další texty na pravé a levé zadní straně podstavce. Ústřední postavou je sv. Jan Nepomucký, situovaný do polokleku. Hlava je obrácena pohledem vzhůru. Pravá paže, ohnutá v lokti, drží v ruce ratolest, levá ruka vztyčuje otevřenou dlaň nahoru. Postava je oděna v bohatě řasené roucho s lemem, horní část těla ještě pláštíkem. Za Janovou postavou vlevo anděl v životní velikosti s prstem levé ruky na rtech. Po pravé straně Panna Marie v plášti pokrývajícím i temeno hlavy. V pravé ruce drží otevřenou knihu, v levé kříž s korpusem Krista, k němuž se upírá Janův pohled. U paty Janovy čpaky a stylizovaná postava andílka v nebesích. V předním plánu pod sochou reliéf postavy alegoricky znázorňující pomluvu. Na prsou štít s orlicí, po jeho obvodu text: „CONDIDRAT ECCATORNUSTUM: ET: QUAERIT: MORTIFICARE“. Na koruně postavy nápis: „SUSPICIO“. Velké barokní dílo bylo zhotoveno v roce 1729 v dílně J. F. Pacáka, nebo v jeho okruhu.