sousoší sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka z Pauly na podstavě

Oboustranné sousoší Františka z Pauly se sv. Janem Nepomuckým se nachází uprostřed obce, poblíž autobusové zastávky, průčelím orientované k severní straně. Na terénní kamenné desce o rozměru 185 x 187 cm je položena základová čtvercová základna o rozměru 105 cm, na které je posazen kvádrový sokl o rozměru 75 x 80 x 47 cm výšky. Hranolový podstavec o výšce 95 cm, po stranách je zdoben volutovými plastickými křídly, která ve spodní a horní části přecházejí do jeho boků, čelní strana podstavce s příložkou o rozměru 85 x 44 cm se zdobenou plastickou kartuší a erbem Františka Michala Martinice a erbem Nosticů, která je orámována po obvodu paspartou s čtvrtkruhovitě vykrojenými rohy, v nichž jsou vytesány číslice letopočtu 1/ 7/ 3/ 1/. Na zadní straně v identické paspartě (opět s příložkou) vytesán nápis: EX VOTO / KrzestIane gDI / WIernaV / CzestaV / Konage Czest / BoziM gYstaV / kDo staWIet /kazaL paMatVg / ChWaL Boha / a to opakVg/. Boky podstavce jsou zdobeny svislými rostlinnými závěsy. Římsa kryjící podstavec plochá, přesahující, odstupněná, o tloušťce 24 cm. Na obdélné nízké plintě umístěna dvojice soch, sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka z Pauly, světci jsou zobrazeni v běžném ikonografickém pojetí. Sochy zpodobněny v kontrapostu, esovitě prohnuté, v bohatě zřasených rouchách, ve tvářích výraz kontemplace. Socha sv. Jana Nepomuckého prostovlasá, v rukou s diagonálně vedeným krucifixem, pravá ruka se spodním uchyceným břevnem kříže a biretem, bohatě zdobená a zřasená rocheta a almucí přehozenou přes ramena. Sv. František je oděn do mnišského hávu přepásán cingulem se širokými rukávy, s výrazně pokrčenou pravou nohou, rukama sepjatýma před tělem s uchopeným růžencem, hlava kryta kapucí. Figury ztvárněny v životní velikosti. Na podstavci vlevo dole vyryt text: Obnoveno 1978 / nákladem rodiny Řehákové. Celková výška cca 380 cm. Materiál světlý pískovec. Okolo pilíře kovový plůtek.