sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly

Na hranolovém podstavci stojí polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti, oděna v tradiční kanovnické roucho s mírně nakloněnou hlavou k levému rameni, o které se mu opírá masivní krucifix, který drží v obou rukách. Levou rukou ho přidržuje uprostřed a pravou jej drží za patku.