sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou

Sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou se nachází v blízkosti zámku, u J rohu zámeckého areálu. Sochy světců v nadživotní velikosti jsou umístěny na rampě, k níž vedou 2 široké kamenné stupně. Podstavce jsou vsazeny do prosté nízké zídky z kamenných kvádrů, která je omítnuta bíle a otevírá se mírně směrem ke komunikaci. V hlavní ose rampy je umístěn mohutný hranolový sokl s přidruženými pilíři po stranách, na kterých jsou usazeny postavy andělů s křídly. Sokl je zakončený oblounem a deskovým plintem, z něhož vyrůstá podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého. Po jeho bočních stěnách se zavíjejí voluty, podstavec je završen přesahující římsovou hlavicí. Figura sv. Jana Nepomuckého spočívá na samostatném soklu a je prohnutá v důsledku kontrapostu a jakoby sleduje zakřivení luku. Hlava světce je otočena směrem vzhůru k nebi a zároveň zakloněna mírně dozadu v protipohybu s linií těla. Pozdvižená ruka sv. Jana dokončuje dramatické a působivé gesto figury. Vertikální vytažení postavy světce zajímavě doplňují diagonálně natočené osy těl andělů po stranách a dotvářejí tak celkové pojetí plastiky. Postavy ostatních světců stojí samostatně na svých soklech na okrajích rampy - sv. Barbora napravo, vlevo sv. Florián. Ve hmotě zídky mezi světci jsou usazeny 2 pískovcové vázy. Po obou stranách rampy pokračují úseky nízké zdi, sledující terén. Předmětem ochrany je sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou a vymezený pozemek.