sousoší sv. Rodiny

Sousoší sv. Rodiny stávalo severním směrem od areálu kláštera, při silnici do města Teplá, na rozcestí do Kladrub. Dnes stojí na místě jen postavec, rozbité sousoší je uloženo v depozitáři kláštera Teplá. Sokl o výšce 1,77m je zhotovený z pískovce, je hranolový s patkou a s nízkou, silně vyloženou horní římsou. Na čelní straně v rytém rámu s uskočenými oblouky spodní a horní strany nápis – patnáctiřádková invokace, na zadní straně osmiřádková modlitba se jménem donátora a vročením: „Christoph Ullrich, anno 1721 den 10. Aprilis“, pod ním štítek s mlýnským kamenem (domovní znamení a řemeslnický emblém donátora). Sousoší sv. Rodiny tvoří vpravo kráčející P.Marie, která vede za levou ruku Ježíška, vlevo socha kráčejícího sv. Josefa. P. Marie je pootočena ke sv. Josefovi, zahalená do dlouhého roucha a řasnatého pláště, jeho levý cíp si přitahuje pravou rukou k pravému boku. Postavička Ježíška vzhlíží k P. Marii, v levé ruce drží poutnickou hůl. Postava sv. Josefa s levou nohou vykročenou se otáčí k P. Marii, pravice spočívá na hrudi a levá ruka přidržuje poutnickou hůl.