sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava

Most má celkem čtyři oblouky a v jeho středu, nad přizděným pilířem na protivodní straně, v lehce ustoupené části poprsní zídky nad pilíř rozšířené, je umístěno předmětné dílo. Jde o pískovcové sousoší osazené na bohatě tvarované soklové architektuře se třemi reliéfy s výjevy umučení sochařsky ztvárněných světců. Vlastní sousoší se skládá z postavy sv. Víta se dvěma lvy, postavy sv. Jana Nepomuckého u centrálního kamenného kříže s korpusem Krista a sv. Václava se vztyčeným lehce rozvinutým praporcem, který tvoří pozadí krucifixu a zároveň vrchol kompozice. Masivní soklová architektura vybíhá ve střední části na trojbokém půdorysu vpřed a je ukončena okosenou hranou s plastickou girlandou. Její postranní, lehce konkávně projmuté části jsou opatřeny vysokými reliéfy představujícími po pravé straně zpověď královny Žofie a po levé svržení budoucího světce Jana z Pomuku z mostu do Vltavy. Postranní pilíře, završené fragmenty roztrženého frontonu, na nichž spočívají sochy sv. Víta a sv. Václava, nesou na bocích reliéfy mučednické smrti sv. Víta v kotli vroucí vody a sv. Václava zavražděného u kostelních dveří ve Staré Boleslavi. Soklovou architekturu pak završují tři sochy již zmíněných zemských patronů. Uprostřed je sv. Jan Nepomucký, který pokleká z profilu před krucifixem na soklíku, který ve zmenšené formě opakuje půdorys střední části soklové architektury; u jeho nohou byla umístěna sféra (dnes absentuje) jako symbol světcova věhlasu. Vlevo stojí v kontrapostu socha sv. Víta ve zbroji a knížecí čapce s levou rukou na hrudi a se dvěma lvy u levé nohy, vpravo pak se směrem, ke středu natáčí v lehkém kontrapostu postava sv. Václava se štítem u levé nohy, který pravou rukou přidržuje diagonálně orientovanou žerď praporce, splývavými záhyby vytvářejícího pozadí středového krucifixu.