sousoší Víry se sochami sv. Jana a sv. Pavla

Sousoší Víry se sv. Jana a sv. Pavla je umístěno na jihovýchodním okraji, mimo zástavbu obce, v březovém hájku. Architektura sousoší řešena podle dobového principu trojice plastik, střední z nich na vyvýšeném podnoží. Architektura - podstavec, je tvořena trojicí zdvojených soklů barokního tvarosloví, jednotlivé části konvex-konkávně tvarované. Dvojice krajních podstavců: Na pískovcovém obdélném soklu stojí obdélný dřík s uchy a vystupujícím zrcadlem; horní část dříku s dvojicí drobných volut, zakončena mohutnou profilovanou římsou, na níž je prostá deska, na níž stojí sochy; vše ve zdvojené podobě. Prostřední, vyšší sokl také větších rozměrů, k soklu vede dvojice schodů, obdélný dřík s vystupujícím zrcadlem, v jehož horní části je umístěna nika,v parapetní části s mušlí. Uprostřed s půlkulatě vzedmutou hlavní profilovanou římsou sepjatou v horní části jednoduchým plochým klenákem, s nápisem a datací Renovirt 1882. Nad hlavní římsou se kónicky vypíná podstavec, na němž stojí socha sv. Luitgardy (všechny části ve zdvojeném provedení). Mezi jednotlivými sokly z pískovcových štuků vyzděná křídla, spojující je v jednu architekturu. Tato jsou z kamenných štuků s konvexně vykrojenou horní profilovanou římsou, plocha pak zdobena rytými - lineárními zrcadly. Celá architektura včetně soch je ještě zajištěna zadní obdélnou zídkou, do které jsou mimo jiného ukotvena železná jištění (táhla) jednotlivých soch. Socha sv. Jana - je nyní bez hlavy, v životní velikosti, esovitě prohnutá postava sv. Jana v levé ruce drží svitek, pravá ruka mírně od těla (částečně poškozena), nadzvedává drapérii pláště, váha těla se opírá o levou nohu, pravá je mírně pokrčená. Socha zahalena do pláště, bohatě nařasené drapérie. Na soklu nápis St.JOANNE. Socha sv. Pavla - asi v životní velikosti, esovitě prohnutá postava sv. Pavla, hlava nakloněna k pravému rameni, v pravé ruce drží štít meč, který v horní části přidržuje i levá ruka. Váha těla se opírá o pravou nohu, levá je mírně pokrčená a postavena na kamenech. Socha zahalena ho pláště, bohatě nařasené drapérie. Na soklu nápis St.PAULUS. Socha sv. Luitgardy (Víry ?) - postava asi v životní velikosti, esovitě prohnutá, téměř klečící postava sv. Luitgardy na kamenných balvanech (oblacích?), hlava nakloněna k pravému rameni, v pravé ruce drží krucifix a o pravé rameno se opírá chrámek s božím okem (krucifix poškozen, uražena část břevna a horní části kříže i s hlavou Ježíše Krista), levá ruka v horní části přidržuje drapérii pláště. Váha těla se opírá o levou nohu, pravá je mírně pokrčena a postavena na kamenech. Socha zahalena ho pláště, bohatě nařasené drapérie, hlava s rouškou přes oči a vlasy zahaleny.