sousoší Víry se sochami sv. Jana a sv. Pavla

Pískovcové sousoší s centrální kompozicí personifikace Víry, kterou po stranách doplňují římští vojáci a mučedníci sv. Jan a sv. Pavel, je posazené na mohutném bohatě členěném a architektonicky výrazně pojatém podstavci. Ten tvoří tři propojené fundamenty pod jednotlivými sochami. Nejhonosněji provedený centrální podstavec pod sochou Víry charakterizuje zdobně provedený po stranách prolamovaným dřík a hlavice se segmentovou římsou. Součástí čelní strany dříku je konzole s parapetem na květiny či svíce. Po stranách v horní části nástavce čteme rozdělenou dataci: „17“ a „50“. Krajní podstavce pod sochami svatých mučedníků mají obdobné, avšak jednodušší provedení. Skládají se z hranolového soklu, zužujícího se dříku s horními volutami a hlavice zakončené profilovanou římsou. Středová alegorická socha Víry je vypodobněna jako ženská postava s rouškou přes oči klečící na skále pod krucifixem, po níž šlehají blesky jako znamení Boží přítomnosti. Žena oběma rukama objímá krucifix, z jehož druhé strany se nachází vyobrazení chrámu se symbolem Božího oka v tympanonu. Z čelního pohledu vpravo se nachází sv. Jan a vlevo sv. Pavel. Jako podnože pro sochy slouží nástavce, na nichž jsou vytesána jména obou světců: „S. IOANNES.“ a „S. PAULUS.“. Světci zobrazení ve vypjatých esovitě prohnutých postojích jsou oděni ve vojenském splývavém rouchu. V rukou drží zlacené meče. K sousoší vede třináctistupňové schodiště.