soustava dvou rybníků

Západní z rybníků je situován po jižní straně zámecké budovy a stodoly. Rybník je přibližně obdélného půdorysu s delší osou orientovanou ve směru sever-jih, jehož jižní strana je šikmá, ubíhající severovýchodním směrem. Východní rybník se nachází po jihovýchodní straně zámku a má nepravidelný kapkovitý tvar.