špitál

Špitál čp. 94 je přízemní zděný omítnutý dům na obdélném půdorysu. Východní průčelí (uliční) je protažené na obou koncích, v nichž jsou vstupy, vedoucí na pozemek kolem špitálu. Symetricky řešenou pětiosou fasádu člení lizénové rámy, oddělující jednotlivé osy. Pole, vymezující každou z těchto os, má ještě jedno vnitřní orámování. V obou krajních osách je stejný mohutný kamenný vstupní portál, nahoře zakončený rovně. Rozdíl je v dolní části, kde jižní portál nemá patky – na jejich místě jsou nízké kamenné odrazníky, zatímco portál severní má poměrně vysoké a široké patky. Jinak je provedení totožné – paty horního oblouku vrat odděluje přesahující římsa, ve vrcholu oblouku je hlavní klenák s diamantovou bosou. Okraje portálu jsou zvýrazněné, nahoře je profilovaná římsa. Celý portál je opatřený barevným nátěrem. V obou portálech jsou dřevěná vrata, nahoře zakončená do půlkruhového oblouku. Tvoří je prkna, kladená do tvaru klasu, obráceného směrem dolů. Prkna jsou pobitá hřeby. V jižních vratech jsou na levé straně jednokřídlá vrátka pro pěší, jejichž prkna jsou kladená svisle (na prknech jsou zbytky rýh, které mají stejný klasovitý tvar, jako celá vrata). Ve střední ose je rovněž kamenný vstupní portál. Je pravoúhlý, profilovaný, nahoře po stranách s ušima s kapkou. Opatřený je barevným nátěrem. V portálu jsou dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce – každé křídlo tvoří tři obdélné výplně nad sebou (střední je vyšší a horní je prosklená). Spoje obou křídel kryje ozdobný sloupek, v pravém křídle je železná klika s ozdobným štítkem kolem zámku. Nad portálem je kamenný segmentový rozeklaný fronton s bohatě profilovaným okrajem. Uvnitř frontonu je erb rodu Dietrichsteinů. Erb se dole opírá o široký obdélný podstavec, na jehož přední straně jsou písmena „L F V D S“. Po obou stranách erbu je postava nahého letícího andílka, přidržujícího nad erbem knížecí čepici. Andílci jsou provedeni symetricky. Orientováni jsou čelně, vnější noha je šikmo natažená, vnitřní pak pokrčená v koleni (holeň je téměř vodorovná). Obě paže jsou natažené směrem ke knížecí čepici, kterou andílci přidržují oběma rukama (vnější rukou za přední a vnitřní rukou za zadní okraj). Obě křidélka jsou rozepjatá, hlava zakloněná. Andílci mají krátké vlnité vlasy, sčesané z čela, ústa jsou pootevřená. Erb lemují bohaté, symetricky uspořádané akantové rozviliny, tvořící zároveň pozadí dolní části soch andílků. V ose druhé a čtvrté od jihu je vždy stejné sdružené okno. Tvoří ho dvě dvojitá dvoukřídlá dřevěná okna s vnějšími křídly, rozdělenými čtyřmi vodorovnými příčlemi, v líci. Okna mají společné kamenné ostění se zvýrazněnou vnější hranou a s ušima s kapkou. Nahoře ostění zakončuje šikmá kamenná stříška. Pod okny je obdélné, na šířku orientované pole, výplň je prázdná. Nad profilovanou hlavní římsou se zvedá obdélná atika, členěná lizénovými rámy stejného rytmu, jako na vlastním průčelí. Vzniklá obdélná, na šířku orientovaná pole mají uvnitř ozdobné výplně. V krajních osách jsou to dvě zrcadla s dovnitř vykrojenými bočními stranami vedle sebe, v osách mezi krajní a střední pak naopak zrcadla s bočními stranami uprostřed vypouklými. Ve střední ose jsou zrcadla tři – střední má dovnitř vykrojené rohy a obě boční pak mají rohy zkosené. Protějškové západní průčelí má pouze zbytky omítky, na nichž je patrné, že ho členily lizénové rámy. Na této straně jsou – na rozdíl od zbývajících tří - otvory ve dvou úrovních nad sebou (buď dříve existovalo i patro domu nebo o něm bylo uvažováno a k realizaci došlo pouze u této obvodové zdi). V dolním podlaží jsou tři osy, v horním pak pět (dolnímu podlaží odpovídá pouze střední osa patra). Ve střední ose přízemí je pravoúhlý kamenný vstupní portál se zvýrazněnou vnější stranou a s odděleným nadsvětlíkem. V otvoru jsou dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce - každé křídlo má dvě obdélné výplně nad sebou. Jižně od vstupu je obdélný okenní otvor, z jehož výplně se zachoval pouze dřevěný rám. Severně od vstupu se nachází obdélný, na šířku orientovaný okenní otvor, v němž je torzo okna. V horním podlaží je ve střední ose (tj. nad vstupním portálem) obdélný okenní otvor, lemovaný kamenným ostěním se zvýrazněnou vnější stranou. Jižně i severně od něj je malý okenní otvor, nahoře zakončený segmentovým obloukem – severní je dnes zazděný. V jižní ose horního podlaží je vysoký obdélný otvor, nahoře segmentového tvaru. V severní ose je pak menší okno v kamenném ostění se zvýrazněnou vnější stranou. Toto okno je situováno výše, než ostatní otvory horního podlaží. Obě boční průčelí člení lizénové rámy, vzniklá pole pak mají ještě vlastní vnitřní orámování. Jižní fasáda má tři okenní otvory. Nahoře a na bocích je kamenné ostění s ušima a kapkou, vnější hrana je zvýrazněná. Pod okny je pak mírně přesahující profilovaná parapetní římsa. Východní otvor je dnes zazděný, ve zbývajících dvou jsou novodobá dvoukřídlá okna. Podobně je tomu i na protějškovém severním průčelí – pouze v ose třetí od východu je novodobý otvor bez ostění. Dům má trojdílnou pultovou střechu z pálené krytiny, se sklonem doprostřed domu - střecha je tak pohledově krytá jednotlivými zdmi objektu. ?