špitál

Areál bývalého špitálu se nachází jižně od kostela, při hlavní, severojižní komunikaci procházející Zlonicemi. Komplex se skládá ze samotné budovy bývalého špitálu, dále z přízemního domku zvaného Varhaníkovna, zahrad navazujících na budovy z jihu a ohradní zdi, ohraničující celý areál. Obě budovy stojí podél severní strany areálu s tím, že špitál se nachází v západním nároží. Mezi oběma budovami je široký průchod, na jihu uzavřený zahradní zdí. Zeď také navazuje na budovou Varhaníkovny z východu a na špitál při západní straně. Před budovami na severu je trojúhelníková plocha porostlá travou a několika stromy. Předmětem ochrany je objekt bývalého špitálu, domek zv. Varhaníkovna, zahrady, ohradní zeď s brankami a pozemky parc. č. st. 38, 37 a parc. č. p. 50 a 51.