špitál a kaple sv. Alžběty

Dům bývalého špitálu se nachází v ulici Špitálské severně od Žižkova náměstí a jihozápadně od Tržního náměstí. Jeho hmota spoluvytváří prostor ve spojitosti s drobnější hmotou barokní kaple předsazené domu na jihu. Jižně na špitál navazoval bývalý dvůr, který dnes slouží jako náměstí, zvané Špitálské. Kaple se nachází jižně při bývalém špitále v ulici Špitálské severně od Žižkova náměstí a jihozápadně od Tržního náměstí. Její hmota spoluvytváří prostor ve spojitosti s mohutnější hmotou bývalého špitálu.