špitál u sv. Bartoloměje

Areál: Bývalý městský špitál a chudobinec u sv. Bartoloměje Budova bývalého špitálu Novorenesanční novostavba nahradila v r. 1884 původní barokní, klasicistně přestavěnou dispozici špitálu s kostelem (založený r. 1505). Částečně dochováno klasicistní křídlo v ulici Na Slupi a Vyšehradské. Jedná se o rozsáhlý komplex budov, seskupených na půdorysu písmene A kolem ústředního dvora. Hlavní novorenesanční třípodlažní budova od J. Srdínka má 10 okenních os v ul. Na Slupi, 3 nárožní osy a 17 os v ulici Vyšehradská. Jedná se o dvojtrakt. Pak navazuje spojovací křídlo a za ním v ul. Vyšehradská klasicistní třípodlažní budova s 15 okenními osami, uliční frontu zakončuje stavba gymnázia (nepatří k areálu). Výzdoba fasády navazuje na klasicistní členění dochovaného klasicistního objektu: ten členěn: přízemí bosované, patra s pásovou rustikou, oddělena kordonovou římsou. Okna obdélná, pravoúhle zakončená, lemovaná šambranami, průběžné nadokenní římsy či trojúhelné frontony. Korunní římsa se zubořezem. Srdínkova novostavba členěna obdobně jen s bohatším dekorem. V přízemí rovněž bosáží, okna půlkruhově zakončená, v patře bohatší dekor okenních suprafenester - volutové konzoly nadokenních průběžných říms, festony, reliéfní výzdoba. Nárožní průčelí prolomeno v 1. patře pravoúhle zakončenými vysokými okenními osami, v 2. patře půlkruhově zakončenými, lemovanými ionskými polosloupy. Fasáda završena trojúhelným tympanonem s reliéfní výzdobou. Nároží armována. Patra dělena výraznými kordonovými římsami. Korunní římsa se zubořezem. Fasáda do ul. Vyšehradské má v polovině vystouplý rizalit, v 1. patře bohatěji členěný ionskými polosloupy, na jejichž hlavicích sochy. Sochařská výzdoba na atice. V interiérech dochována klenutá chodba s valenou klenbou se styčnými pětibokými výsečemi. Klenuté je rovněž schodiště do patra, kónicky valenou klenbou a nad mezipodestami klenbami křížovými. V objektu je situováno třiramenné pilířové schodiště, mezipodesty klenuty zrcadlovými klenbami. Sklepy klenuté pruskými klenbami. Na nároží v patře bývalá kaple s edikulovým rámem z barevných mramorů. Nejstarší budova je situována v ulici Na Slupi, jedná se o patrovou obdélnou stavbu o 8 okenních osách, od jejíž fasády druhotně osazen náhrobek barona Františka Deyma ze Stříteže z r. 1719.