společenský dům

Secesní dvoukřídlý objekt, volně stojící v okolní městské zástavbě východně nedaleko náměstí. Dům č.p. 418 je jednopatrová, podsklepená, zděná stavba půdorysu ve tvaru písmeně L, situovaná severozápadním průčelím do ulice Sokolská. Severozápadní průčelí je s nárožním a bočním velmi mělkým rizalitem, se symetricky řazenými osami v jednotlivých podlažích. Vysazená soklová římsa, přízemí šestiosé. V rizalitech jsou umístěna stejná velká okna s rovným nadpražím se zaoblenými rohy, šestitabulková. Okolo oken jsou profilované užší šambrány ve vrcholu s klenáky, suprafenestry se stylizovanými secesními motivy, nadokenní profilované římsy jsou zdobeny v dolní části zubořezem. Ve 3. ose se nachází vstupní portál se světlíkem děleným na čtyři části. Portál je opatřen secesními dvoukřídlými dřevěnými výplňovými dveřmi v dolní části se dvěma obdélnými vpadlými členěnými rámci. Horní lichoběžníkové části jsou prosklené a zdobené kovovou secesní geometrickou ornamentikou. Nad vstupem se nachází mohutná profilovaná nadpražní římsa. 1. patro je desetiosé, okna jsou umístěna ve stejně profilovaných šambránách se sloupky, suprafenestry jsou se štukovými secesními motivy. V rizalitech se nacházejí stejná dvojitá dvoukřídlá okna, členěná poutcem na čtyři pole. Mohutná korunní římsa je zdobená dole zubořezem. Oba rizality jsou se stejnými štítovými nástavci, zakončenými polygonálními oblouky. Pod okenními římsami se nachází secesní štuková výzdoba. Severovýchodní průčelí v nároží je se stejným mělkým rizalitem a vysazenou soklovou římsou. V 1. ose najdeme přízemní okno s rovným nadpražím se zaoblenými rohy a zděným sloupkem uprostřed jako stojina. Obě části jsou vyplněny stejnými okny, členěnými poutcem na dvě pole, horní děleno na tři části. Stejné šambrány s klenákem, suprafenestrami i nadokenními římsami i u 2. osy. V 1. patře v 1. a 2. osa rizalitu je stejná jako u severozápadního průčelí. Zbývajících pět os patřících velkému sálu je provedeno jako úzká vysoká okna bez členění podlaží, dělená dvěma stojinami a poutcem na šest polí. Poslední osa je slepá. Profilované šambrány jsou s podokenními římsami a štukovou geometrickou výzdobou, suprafenestry se štukovým dekorem, nadokenní profilované římsy v dolní části zdobené zubořezem. Mohutná korunní římsa je stejná jako u severozápadního průčelí. Jihovýchodní průčelí je štítové bez os. Fasáda je zdobena secesním dekorem, světle okrové barvy (plastická výzdoba tmavší).