společenský dům - Adalbertinum

Volně stojící dům obdélného půdorysu, dvoupatrový, štuková omítka okrové barvy. Hlavní průčelí 13 os; na ose hlavní vchod, 1. a 13. osa rizality, 6. – 8. osa rizalit. V přízemí pásová plastická rustika, kolem oken profilované šambrány. Na středním rizalitu mezi vchody a okny polosloupy nesoucí odstupněnou římsu balkonu. Zde jsou nad okny a vchodem klenáky. Balkon pískovcový, kuželky s nárožními pilíři, ve střední části balkon vydutý. V patře v rizalitu v 1. a 13. ose stejné jako u 1. osy pravého boku. Jinde v 1. patře trojúhelný tympanon, profilovaná šambrána kolem oken, v rizalitu půlkruhově zaklenutá okna s profilovanou šambránou; v 6. a 8. ose zašpičatělá římsa, v 7. ose mohutná segmentová římsa, parapetní výplně všude. V 2. patře nad okny rovná římsa na konzolách s klenákem. Ve středním rizalitu štuková rostlinná výzdoba, nad tím dvoupatrový volutový štít s mušlemi, pilastry a vrchní štukovou akantovou výzdobou a mušlí. Nad tím na střeše osmiboká věž s lucernou, makovicí a hromosvodem. Krytina měděný plech. Pravý bok 8 os, 1. a 2. osa v patře dvoupatrová, 3. – 8. osa hlavní sál přes dvě patra. V přízemí v 1. ose půlkruhově zaklenutý vchod s profilovanou šambránou, okna v přízemí půlkruhově zaklenuta s vrcholovými klenáky, profilovaná šambrána, v 7. ose boční vchod. V přízemí pásová plastická rustika. Nad profilovanou kordonovou římsou jsou v 1. a 2. ose šestitabulková okna s profilovanou šambránou, parapetní výplň; nad oknem v 2. patře segmentová římsa s menší kartuší, listy a volutami. Na nároží a mezi okny pilastry s částečnou pásovou rustikou. Nad oknem v 1. patře dvě osy zašpičatělá římsa s volutovou výzdobou, v 2. patře střední klenák. 3. až 8. osa má velká, půlkruhově zaklenutá okna s devíti tabulkami, nahoře část profilované šambrány s klenákem, dole rovná parapetní výplň, mezi okny pásová rustika. Nad okny dlouhý obdélný rám s akanty a nápise: „ADALBERTINUM“. Profilovaná korunní římsa s konzolami, v 1. ose nad ní je segmentový štít s oválnou kartuší, listy a ve středu hlava putti. Nad tím na střeše měděná zvoncovitá střecha s kruhovými okny a hromosvodem. Střecha sedlová, krov sedlový, hřeben rovnoběžný s fasádou. Levý bok desetiosý, 1. osa zprava stejná jako na průčelí a pravém boku. Přízemí stejné jako na pravém boku, v 1. patře nad okny zašpičatělé římsy, kolem profilované šambrány, v 2. patře klenáky. Korunní římsa stejná jako u pravého boku. Zadní průčelí zprava jedna osa, pak rizalit přes čtyři osy; okna půlkruhově zaklenutá, dále vysunutý pravý bok bez os (jeviště sálu), z boku 1. osa. Z levého boku jde vysoká plná zeď, která je i trochu u zadního průčelí. Podsklepeno, střechy sedlové, krov sedlový, hřeben rovnoběžný vždy s fasádou, na hřebeni střech malé hignolové věžičky s žaluziemi a hromosvody. Na obdélném nádvoří má pravý bok 2 osy, okna s profilovanými šambránami a klenákem, dvoupatrové. Kolem obíhá profilovaná, kordonová římsa. Levý bok se třemi osami, dvě patra, okna šestitabulková, v přízemí vpravo vchod. V průčelí dvoupatrový tříosý rizalit, kolem oken profilované šambrány s klenákem, tabulková okna, dále dvě osy. Zadní průčelí sedmiosé, jednopatrové, kolem oken profilované šambrány s klenákem, v 1. – 4. ose segmentově zaklenutá okna, jinde obdélná.