společenský dům Hornický - Lidový

Nárožní dvoukřídlý dvoupatrový dům o půdorysu blížící se písmenu L. Dům je zděný s omítkou s nátěrem smetanově bílé barvy. Sokl a portály jsou novodobě obloženy leštěnou žulou. Východní průčelí je o deseti okenních osách (z nichž tři jsou v rizalitu). Nejvýraznější je rizalit se třemi půlkruhovými arkýři, lizénami a trojúhelným štítovým zakončením. Ve východním průčelí jsou tři pravoúhlé portály se světlíky (novodobý je vstup v rizalitu). Severní výrazně členité průčelí je v přízemí a patře celkem o čtrnácti okenních osách, ve druhém patře o jedenácti okenních osách. Na severovýchodní straně fasády je v přízemí předstupující hmota zdiva zakončená terasou se zděným zábradlím s kovanými mřížkami. Okenní otvory jsou zde završené půlkruhovým obloukem. Z fasády vystupuje hranolové těleso schodiště, zakončené hranolovou vížkou. V rizalitu na severozápadní straně s pěti okennícmi osami vynikají půlkruhově završené okenní otvory ve druhém patře. Obě fasády jsou zdobeny štukovými zdobnými prvky stylu dekorativismu (či obloučkového stylu). Střecha jsou sedlové, kryté prejzy. Interiér nebyl prozkoumán.