Společenský dům, hotel Mars

Monumentální průčelí tvoří ústřední prvek severní fronty Kubánského náměstí mezi monotóními fasádami sousedních objektů ze stejné doby. Parter s rozměrnými okny kryje mohutná markýza, 2. - 4. NP rámují plné plochy. Hlavní průčelí je obloženo pískovcovými deskami, plochy mezi okny jsou bílé, dělené subtilními pískovcovými římsami. Objekt hloubkou zabírá celou parcelu, dvorní trak je po stranách ostoupe, na východě těleso evakuačního schodiště. Boční a zadní průčelí jsou obložena plechem, výplně jsou novodobé. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet.