společenský dům manželů Donathových

Komplex se skládá z mohutného čtyřkřídlého objektu, dvou nádvoří a dvou parkánových hradebních ploch. Přední dvoupatrový trakt obrácený do ulice Denisova desetiosou fasádou. Střecha mansardová se zvýšenou středovou partií završenou věžičkou. Zadní severní křídlo podél hradeb je dvoupatrové. Střecha je sedlová, na východě ukončená štítem, na opačnou stranu valbou. Levé západní příčné křídlo je patrové, zastřešené sedlovou střechou.