společenský dům - Německý dům

Německý dům je dvoupatrová stavba obdélného půdorysu završená sedlovými a pultovými střechami. Kompozice stavby se skládá z jednoduchých, uzavřených objemů, uměřeně dekorovaných plošným tektonickým článkovím. Vnitřní prostor zahrnuje velkoryse dimenzovaný společenský sál, klubové místnosti spolků, restauraci, bývalou tělocvičnu, tyto prostory jsou uspořádané podle osy, kterou tvoří monumentální schodiště. Exteriér: Zachován v původním stavu, nové okenní výplně tvarově odpovídají původním oknům.