společenský dům Žofín

Ostrov i budova Žofín byly pojmenovány po matce císaře Františka Josefa I. Žofie. Původní lázně s hostincem byly r. 1830 a 1936 přestavěny na rodinný dům a restauraci s velkým společenským sálem. K další úpravě došlo r. 1860. Zásadní neorenesanční přestavba byla realizována r. 1885 podle plánů J. Fialky a kol. Další úpravy a přístavby r. 1897-98, 1934, aj. Volně stojící historizující budovu tvoří hlavní kubus zvýrazněný nárožními risality (původně s jezdeckými sousošími na vrcholech), k němuž jsou přisazeny nižší jednopatrová část se vstupními vestibuly a schodištěm (sever) a terasa (jih). Hodnotná interierová výzdoba (štuky, malby, aj.) Z jihu přiléhá k hlavní budově upravený prostor restaurační zahrádky s kruhovým (osmiúhelným) litinovým pavilonem v jižní části. /podle UPP, ed. R. Baťková, Academia, Praha 1998/