společenský dům zv. Okresní dům

Nárožní dvoukřídlý patrový dům stojí na křižovatce silnic v blízkosti autobusového nádraží. Obě křídla svírají tupý úhel. Do dvora vybíhá nová patrová přístavba kanceláří. Dům je zděný, omítnutý v barvě světlého okru. Fasády jsou členěny soklem, podokenními římsami, deskovou hlavní římsou a rizality. Dlouhé SV křídlo je v nároží na západní straně polygonálně zakončeno. V nároží jsou tři vstupní otvory do objektu. Nad prostředním vstupem je štukové zelené pole s bíle vytaženým nápisem OKRESNÍ / DŮM a dekorativním pásem kostiček se zlatým středem. Východně při nároží je rizalit o třech osách se dvěma hranolovými arkýři a polygonálně zakončeným štítem se třemi kruhovými otvory uprostřed. Mezi arkýři je štukové obdélné pole s reliéfem státního znaku a nápisem REGNI BOHEMIAE.. V navazujícím zalomeném Z křídle při nároží dominuje stlačený válcový arkýř s řadou vertikálních okenních otvorů, nad nímž vyniká půlkruhově zakončené okno s vitráží. V polygonálně zakončeném štítu se opakují tři kruhová okénka se šambránou. V přízemí nároží a v patře celého hlavního průčelí domu kolem okenních otvorů vystupuje jemná štuková secesní dekorace s vegetabilními motivy. Střechy jsou sedlové s plechovou krytinou. V nároží ze střechy vybíhá polygonální oplechovaná věžička. Předmětem ochrany je dům čp. 1641 a k němu náležející pozemek.