spolkový dům Hlahol

Secesní spolkový a nájemní dům Pražského zpěváckého spolku Hlahol. Spolek byl založen r. 1861, mezi jeho významné sbormistry patřili např.: B. Smetana, K. Bendl, K. Knittl (viz tři pamětní desky na průčelí do Masarykova nábřeží). Dům byl postaven v letech 1904-1905, první návrhy od stav. Františka Schlaffera, později projekt arch. Josefa Fanty. Stavbu prováděl stav. Čeněk Gregor. Výzdoba od K. L. Klusáčka, J. Pekárka, A. Muchy aj. Velká parcela je zastavěna dvěma řadovými domy v hloubce domovního bloku mezi Masarykovým nábřežím a Vojtěšskou ulicí, mezi nimi v místě dvora vestavěna přízemní koncertní síň. Čtyřpatrové (polosuterén, mezanin, 4 patra, podkroví) průčelí do nábřeží je šestiosé. Krajní osy vyznačeny plochými risality s balkony v 1. a 2. patře. Risality vrcholí segmentovými štíty. Uprostřed ukončuje průčelí širokým segmentem zaklenutý štít, na němž je umístěn velký obraz malovaný K. L. Klusáčkem na keramice, znázorňující alegorii hudby. Celá fasáda výrazně zdobena (alegorické štukové postavy, výrazné okenní šambrány, mozaika ptáka Fénixe, letopočet 1905, aj.). Plastická výzdoba od sochaře Josefa Pekárka, ornamentální výzdoba od Karla Mottla. Dochována původní profilovaná okna a zdobené vstupní dveře. Průčelí domu obráceného do Vojtěšské ulice je čtyřpatrové (opět s polosuterénem, mezaninem a částečným podkrovím) šestiosé, s výpravnou fasádou se secesními a neorenesančními prvky. Střední čtyři osy jsou zvýrazněny plochým risalitem, který vrcholí stupňovitým, neorenesančním štítem, pokrytým figurálním sgrafitem s hudebními náměty doplněnými nápisy. Sgrafitová výzdoba od. K. L. Klusáčka. Na vrcholu štítu plastika-polopostava, držící v ruce lyru (asi dílo J. Pekárka). V krajních osách v 1. p. vystupují nakoso postavené arkýře, které ukončují ve 2. p. balkony s ozdobným kovovým zábradlím. V ose nad okny 1. p. nápis Hlahol s květinovým orámováním. Celá fasáda opět výrazně členěna a zdobena (římsy, pásování v přízemí, sgrafitová výzdoba s motivy větví s listy a ptáky, šambrány oken, ostění vchodů zdobena festony, nápisy, aj.). Dochována původní profilovaná okna a zdobené vstupní dveře. Dvůr mezi oběma domy vyplňuje pěvecká síň přes polosutéren a přízemí. Je zastřešena sedlovou střechou, v horní části prosklenou. K severu navazuje část s galerií s obrazy K. L. Klusáčka. Na pravé boční stěně síně je velký polokruhový obraz na plátně (luneta) od A. Muchy z r. 1934 - alegorie Zpěvu. Stěny jsou obloženy dřevem a zdobeny bustami hudebních umělců. V interiéru dochováno mnoho původního secesního zařízení a detailů (dveře, zábradlí, lustry, aj.). Spolková místnost v polosuterénu je zaklenuta valeně s výsečemi a s jedním polem křížovým; v chodbách jsou klenby zrcadlové; ostatní místnosti plochostropé. Schodiště jsou visutá dvouramenná, s kovovým zábradlím. Budova je podsklepena. /podle UPP, ed. P. Vlček, Academia, Praha 1996/