spolkový dům Mánes a Šítkovská vodárenská věž

Areál je tvořen budovou bývalého Spolku výtvarných umělců Mánes a přiléhající věží bývalé vodárny (tzv. Šítkovská věž). Funkcionalistická výstavní budova SVU Mánes byla postavena podle projektu architekta Otakara Novotného v letech 1928-1934. Na jižní straně přiléhá k budově věž bývalé vodárny. Věž byla postavena jako dřevěná roku 1495. V 16. století postavena postupně nová kamenná, krátce před dokončením mírně nakloněna od osy. K úpravě do dnešní podoby došlo v r. 1651. V letech 1928-1934 byla věž pojata do budovy SVU Mánes.