spořitelna

V jižní frontě náměstí Jiřího z Poděbrad mohutný nárožní dvoupatrový objekt s bohatě plasticky řešeným vnějším pláštěm /eklekticky/, sousedící s radnicí čp. 3, zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 1190. Přízemí kamenné, 1. a 2. patro částečně kamenné a částečně zděné, cihlové, omítané tvrdou omítkou, barva tmavošedá. Symetrická dvojkřídlá dispoziční osnova na půdorysu velkého písmene E. Podélná dispozice do nám. Jiřího z Poděbrad severním křídlem. Půdorys vytvořen vynecháním světlíků ve dvorní části při hranici s čp. 3. Exteriér: Severní křídlo: sedmiosé. Přízemní nesymetrické s plasticky členěnou pískovcovou bosáží, přerušovanou půlkruhově zakončenými otvory oken a dveří. Mezi bodované pilastry, nad jednotlivými otvory půlkruhové oblouky, kopírující tvar oken a dveří, rozčleněné jednotlivými segmenty fasetové bosáže, dosedající na hlavice pilastrů. Pod okny úzký parapet, oběhnutím profilu pilastru vytváří jeho patku. Pod ním výplně z jednotlivých fasetových bos, pod pilastry vystupujících z líce. Sokl tvořen jednotlivými volutovými oblouny, částečně zakrytými chodníkem. Otvory dvou velikostí, půlkruhově zakončené. v 1. ose úzké okno /od nároží/ členěné, prosklené s dřevěným rámem, umístěné ve špaletě s odstupněným ostěním, uvnitř zatahovací kovová mříž. Ve 2. ose široký okenní otvor ve špaletě, dřevěný prosklený, členěný stojnou na dvě části a poutcem na samostatný světlík, uvnitř zatahovací kovová mříž. 3. osa úzký dveřní portál s odděleným proskleným světlíkem a kovovou výplní. Dveře dvoukřídlé, kovové, členěné, v horních dvou třetinách prosklené, zdobené kovovou výplní se secesními motivy. Ve 4. a 5. ose okna, tvarově shodná s 1. osou se secesní výzdobou na skle. V 6. ose mohutný vstupní portál s římsou v úrovní hlavic pilastrů, rozdělující otvor na dvě části. Dveře zapuštěny hluboko za špaletou, mohutné dřevěné dvoukřídlé, rámové s kovovými rozkovanými panty. Křídla členěná na 9 částí, střední s obdélnými výplněmi na výšku s okosenými rohy, postranní sloupky s drážkami. V horní a dolní části čtvercové výplně odstupněné převýšenými kosočtverci, uprostřed se stylizovaným květem. prosklený světlík rozdělený stojnou na dvě části, ozdobná kovová výplň. V 7. ose úzké okno jako v 1. ose, členěné na tři části. Patrová odstupněná oplechovaná římsa přerušená balkony ve 2. a 6. ose na dvou volutových krakorcích, zábradlí s kovovými stylizovanými výplněmi. 1. patro symetrické, obdélná okna za kamennou špaletou, dřevěná, dělená na 6 stejných částí. Ve 2. a 6. ose dřevěné balkonové dveře, dělená na 6 částí, horní 4 prosklené. Nad nimi světlík dělený uprostřed na dvě části. Nad okny pravoúhle zalomené frontony se zalomením i ve střední části s vnitřní diamantovou bosáží. Pod parapety obdélné kamenné výplně s rostlinnými motivy. 2. patro symetrické, obdélná okna stejná s 1. patrem. Nad okny frontony bez zalomení ve střední části se stejnou výplní, pod okny bez parapetních výplní. Na nárožích bosované pilastry, 2. a 6. osa lemovaná dutými pilastry s kompozitními hlavicemi, asi uprostřed v oválných medailonech hlavy starších mužů, vysoký pilastrový řád. Jejich hlavice dosedají na drobnou podokapní římsičku pod korunní římsou. Tento prostor v ose oken vyplněn oválnými otvory s dřevěnými okénky prosklenými, rozdělenými uvnitř kosočtvercem s příčkami. Mezi okénky subtilní sošky klečících atlantů na hlavicích pilastrů a kolem 4. osy na stylizovaných konzolkách. V horní části podpírající hlavice vzniklé oběhnutím profilu výrazné, několikrát odstupněné korunní římsy. Střecha sedlová krytý bonským šindelem tmavočervené barvy. Východní křídlo: třináctiosé s obdobným členěním vnějšího pláště. Přízemí s plasticky členěnou pískovcovou bosáží, přerušovanou půlkruhově zakončenými otvory oken. Mezi nimi bosované pilastry, nad jednotlivými otvory oblouky, rozčleněné jednotlivými segmenty fasetové bosáže, dosedající na hlavice pilastrů. Pod okny úzký parapet, oběhnutím pilastrů vytváří jeho patku. Pod ním výplně z jednotlivých fasetových bos. Sokl tvořen jednotlivými volutovými oblouny, ve spodní části kamenné, desky se třemi sklepními obdélnými okénky, v horní části zakryté chodníkem ve svahu. Patrová odstupněná oplechovaná římsa přerušena ve střední části /6., 7. a 8. osa od obou nároží / balkonem neseným čtyřmi volutovými krakorci. Stylizované kovové výplně zábradlí. Prostor nad balkonem jako mělký rizalit se třemi vysokými, půlkruhově zakončenými otvory, procházejícími 1. i 2. patro. Otvory vyplněny dřevěnými konstrukcemi, rozčleněnými horizontálně i vertikálně na mnoho částí se skleněnými výplněmi a stylizovanou výzdobou. Základní rozdělení jednotlivých konstrukcí horizontálně na 4 části, vertikálně na 3 části s střední jako dveře na balkon. Vnější části rizalitu lemovány v obou patrech dvěma bosovanými pilastry. Vnitřní kolem prostředního otvoru dvěma dutými pilastry, asi uprostřed v oválných medailonech dívčí hlavy. Zbývající část křídla s pěti okenními osami od obou nároží v obou patrech , okna s dřevěným rámem, dělená na 6 stejných částí umístěná v kamenné špaletě. Nad okny 1. patra pravoúhle zalomené frontony se zalomením ve střední části s diamantovou výplní, pod parapetem výplň s rostlinnými motivy. Okna ve 2. patře s pravoúhle zalomenými frontony a parapetem. Nárožní bosované pilastry dosedají k malé podokapní římsičce, prostor mezí ní a korunní římsou v ose oken vyplněn oválnými otvory s dřevěnými okénky, stejně členěnými jako v S křídle. Mezi okénky klečící subtilní atlanti na hlavičkách pilastrů nebo stylizovaných konzolkách. V horní části podpírají hlavice vzniklé oběhnutím profilu římsy, několikrát odstupněné. nad hlavicemi drobné nástavce s palmetovými akroteriemi. Střecha sedlová, krytá bonským šindelem tmavočervené barvy. Jižní křídlo: osmiosé s obdobným členěním vnějšího pláště. Přízemí nesymetrické s plasticky členěnou pískovcovou bosáží, přerušovanou pravoúhle a půlkruhově zakončenými otvory oken a dveří. Mezi nimi bosované pilastry, nad půlkruhovými otvory oblouky, rozčleněné jednotlivými segmenty fasetové bosáže, dosedající na hlavice pilastrů. V 1. a 2. ose od nároží zvýšené přízemí S křídla. V 1. ose úzké okno, prosklené s dřevěným rámem v kamenné špaletě, půlkruhově zakončené. Ve 2. ose široké, půlkruhově ukončené okno celoplošně prosklené s dřevěným rámem ve špaletě. Pod okny úzký parapet, pod ním fasetově bosovaná výplň. Sokl tvořen volutovými oblouny, ve spodní části kamenné desky se dvěma obdélnými sklepními okénky. Ve 3. ose vstupní portál s rovným nadpražím v kamenné odstupněné špaletě. Dvěře dřevěné dvoukřídlé, v horních dvou třetinách prosklené s kovovou výplní. Nad nimi půlkruhový světlík v kamenné odstupněné špaletě prosklený s výplní. Ve 4., 5. a 6. ose portály s rovným nadpražím a odstupněnými špaletami. V dolní části slepé, v horních částech obdélná okna dělená poutcem. Nad nimi půlkruhové světlíky stejné se 3. osou, dřevěné prosklené, uprostřed členěné obdélnými rámci. V 7. ose široký, půlkruhově ukončený portál. Dveře ve špaletě dvoukřídlé, dřevěné, rozčleněné horizontálně i vertikálně u jednotlivých křídel na 8 částí. Nad nimi světlík členěný na několik částí. V 8. ose pravoúhlý portál, v kamenné špaletě dřevěné dvoukřídlé dveře, křídla členěná na 3 části, prosklený světlík. Nad dveřmi půlkruhový nadsvětlík, stejný se 4., 5. a 6. osou. Patrová odstupněná oplechovaná římsa přerušená balkony ve 2. a 7. ose, nesenými dvěma volutovými krakorci, zábradlí s kovovými stylizovanými výplněmi. Členění vnějšího pláště 1. a 2. patra stejně se S křídlem. Střecha sedlová, krytá bonským šindelem tmavočervené barvy.