spořitelna

Spořitelna je zděná situovaná v zástavbě severní fronty Mírového náměstí. Zadní trakt budovy se vypíná nad severní linií lounských hradeb, jejichž součástí v tomto místě je vodárenská věž. Jde o dvoupatrový podsklepený městský řadový dům obdélného půdorysu, s vnitřním atriem. Průčelí je v celé ploše opatřeno obkladem z travertinových desek. Hlavní část objektu při náměstí je zastřešena nízkou sedlovou střechou s hřebenem orientovaným východ-západ. Okapní hrana střechy, rovnoběžná s náměstím, je nad uličním průčelím převýšena atikou s výraznou římsou. Boční křídla a zadní trakt mají střechy ploché, zabezpečené atikovým zábradlím. Hlavní průčelí stavby je vodorovně členěno jemným soklem, výraznější patrovou římsou nad přízemím a značně vyloženou římsou korunní. Tradiční vyznění parteru je podpořeno pásovou okenní mříží z horizontálních tyčí, které v dálkových pohledech evokuje bosáž. Na uličním průčelí jsou dále osazeny dvě sochy z bílého mramoru symbolizující spořivost, spolu s vlajkovými žerděmi a dešťovými svody tvoří vertikální kontrast. Hlavní průčelí je v úrovni přízemí jedenáctiosé v rytmu 4-3-3-1. Tříosý vstupní portál je proveden jako otevřené vtažené závětří. Hlavní vstup do objektu, v ose portiku, je výškově obdélný, dvoukřídlý. Po jeho stranách je instalován bankomat a noční trezor. V úrovni pater je průčelí sedmiosé v pravidelném rytmu. Okenní otvory jsou vodorovně obdélné, pravoúhlé, výplně jsou dřevěné, trojdílné, rámy oken a okenních křídel jsou opatřené krycím bílým nátěrem. Okenní výplně hlavního průčelí jsou v přízemí šestidílné, šestitabulkové, v patrech trojdílné, rovněž šestitabulkové. Výjimkou jsou tři francouzská okna mezi sochami v ose druhého patra, jsou šestidílná, na patnáct tabulek proudnicově dělená, parapetní část dveří je plná. Bezpečnost i kompoziční akcent zajišťuje jejich balkonové zábradlí. Nad okny, mezi sochami, je upevněn původní nápis SPOŘITELNA z jednotlivých písmen červené barvy.