spořitelna

Nárožní, hmotově výrazná budova spořitelny je situovaná mezi ulicí Wilsonovou a Husovou. Dvoupatrová stavba s převýšeným úzkým rizalitem umístěným v části orientované do Wilsonovy ulice ukončuje plochá střecha. Vnější plášť tvoří kombinace režného zdiva (patra) a omítaného přízemí. Důležitým architektonickým prvkem jsou velká okna a výkladce v přízemí. Fasáda do Husovy ulice je pětiosá, do Wilsonovy ulice devítiosá. Hlavní vstup do spořitelny je veden z Husovy ulice pravoúhlým portálem se schodištěm a hlouběji zasunutými dveřmi, před nimiž je předsazená lehká kovová konstrukce zdobená figurálním reliéfem. Nároží budovy ukončuje figurální sousoší "Spořivost" v nadživotní velikosti. Předmětem ochrany je spořitelna čp. 99 a k ní náležející pozemek.