Šporkův palác

V r. 1836 získal areál Spolek paní pro výchovu sirotků, od r. 1852 zvaného Spolek sv. Notburgy. Ve 2. pol. 19. stol. realizoval Spolek a později Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského úpravy, jejichž výsledkem je dnešní stav - především zřízení kaple, asanaci sala terreny, nástavbu 1. p. dvorní budovy podle plánů z r. 1932 a další menší dispoziční a stavební úpravy, V l. 1992-96 probíhala celková rekonstrukce stavby pro Kongregaci milosrdných sester, na kterou navazuje úprava zahrad. Areál tvoří: - Hlavní budova. Palácová stavba při ulici s dvorními křídly nese dnes vrcholně barokní podobu. Na západním dvorním křídle je freska Sv. Rodiny. architektonicky významné je zadní zahradní pozdně barokní průčelí paláce. Kapličku vedle schodiště zdobí freska Madony a stropní výmalba hvězdné oblohy z 19. stol. V čele podesty před 1. p. byl do niky vymalován obraz sv. Notburgy (1872?). pokračování. viz DL - Zadní dvorní-zahradní budova. Dvoukřídlá stavba Původně hospodářská část areálu. Nástavba 1. patra v r. 1932 a později. - Fragmenty saly terreny. Sala terrena stála při západní straně parcely č. 961 v ose křídla hlavní budovy, s níž tvořila symetrický protějšek. Zachovány hragmenty (tři niky ve zdi). Sala terrena byla postavena asi koncem 17. stol. - Dvůr, zahrady a ohradní zdi se vstupy. Tzv přední a zadní zahrada se rozprostírají západně od budov areálu. Dvůr přiléhá k hlavní palácové budově (parc. č. 960). Zahrada nově upravena. Plocha zahrad a dvora je vymezana ohradními zdmi se vstupy (s mřížemi). V JZ části je úsek zdi odstraněn a nově vyzděn - nově upraven vjezd do areálu. - Socha Madony s Ježíškem. Socha z 2. pol. 19. stol. Původně umístěna při nároží užšího křídla zadní budovy. Nyní přemístěna ke zdi zahrady k zadní straně zahradního pavilonu sousedního čp. 335 (v místě zaniklého dřevěného altánu) Součástí areálu byla i výklenková kaplička a dřevěný altán. Kaplička v podobě niky byla situována v jihozápadní části ohradní zdi. Při nejnovějších úpravách byl však tento úsek s kapličkou odstraněn a ustoupil nové vybudovanému příjezdu. Zanikl také dřevěný altán. Altán-besídka stál při jižní obvodové zdi v ose zadní velké zahrady, při altánu sousedního čp. 335 (zde na zdi jsou osazeny dvě desky s česko-německým nápisem náboženského obsahu (patrně přemalován jiný pův. nápis/?/). /podle: UPP-Malá Strana, ed. P. Vlček, Academia, Praha 1999/