Stará rychta

Nárožní dům s čtyřkřídlou dispozicí. Hlavní dvoupatrová budova do Rytířské ul.: 3+5+3 osy se středním risalitem s rustikovanými pilastry v nároží a nízkým trojúhelným štítem. V pateru vjezd asymetricky - ediulový renesanční s iónskými polosloupy. Přízemí odděleno kordonovou římsou, článková v patrech omezeno jen na okna. Mansardová střecha s dvojící štítových vikýřů. Do ul. Na Můstku: 9+3 okenní osy (2 slepé). Fasáda řešena obdobně jako do Rytířské. Nádvorní fasády s vysokou kvalitou. U protilehlých křídel se objevuje obdobné řešení: proti lichým arkádám v patrech hl. budovy (s nově upravenou pavlačí ve 2. p.) jsou u zadní budovy otevřené arkády, doplněné zděným zábradlím s motivy "ok". Pavlače bočních křídel jsou segmentově podklenuty na profilovaných krakorcích. Mají pozdně barokní jednoduché zábradlí, okna doplňují pozdně barokní šambrány s uchy.