Staroměstské náměstí

Jedno z nejstarších míst osídlení a hospodářského života na území Prahy. Prostranství bylo již v období raně středověkém obestavěno kamennými domy. Náměstí je velice rozlehlé, čtvercové s jihozápadní protáhlou částí před fasádou Staroměstské radnice a obdélnou plochou při jižní fasádě kostela sv. Mikuláše. Téměř ve středu stojí sousoší mistra Jana Husa. Jeho plocha je dlážděna. V dláždění je před východní fasádou Staroměstské radnice vyznačeno kříži a datem místo popravy českých pánů. Na prostranství před pomníkem je jiným typem dlažby a kovovým páskem s deskou vyznačen poledník, podle kterého býval v minulosti řízen pražský čas.