Starý zámek

Škvorec je městys položený 22,5 km východně od Prahy v mírně zvlněném terénu Říčanské plošiny. Na jeho východním okraji, na fylitovém ostrohu, stojí torzálně dochovaný starý zámek, který vznikl postupnou přestavbou staršího gotického hradu s bergfritovou věží. Převážná část zástavby – západní, severní a částečně i východní křídlo – byla v letech 1860–1880 z velké části stržena. Ze čtyřkřídlého objektu se dochovala jen patrová vstupní věžová brána v jižním nároží areálu, přístupná po mostě překonávajícím bývalý příkop, k ní přiléhající relikt patrového jižního křídla s novodobou přístavbou, malá část východního křídla a na ni navazující úsek vnější obvodové zdi. Objekty jsou obklopeny bývalým příkopem, který překlenuje krátký kamenný most. Předmětem ochrany je areál tzv. starého zámku - palác, věž, zbytky zdí, hradní příkop s mostem a pozemky vymezeného areálu. Na ploše památky se nachází nechráněná budova školy čp. 130 a novodobý provozní objekt.