starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov se rozkládá mezi Kmochovou a Sluneční ulicí. Hřbitov je obehnaný zdí z lámaného kamene, místy vyspravenou cihlami. Do areálu vedou dvě brány - hlavní vstup na hřbitov je umístěn na východní straně z Kmochovy ulice, zadní vstup pak v západojižní části areálu ze Sluneční ulice. Na hřbitově se nachází cca 2600 náhrobních kamenů. Předmětem ochrany jsou pozemky hřbitova s náhrobky, ohradními zdmi a branami.