Státní reformní reálné gymnázium

Hlavní kubus budovy obsahuje hlavní schodiště a učebny. Velká složená okna odpovídají učebnám, pásová okna chodbám. Vchod zvýrazněn markýzou, vlevo od něj vchod do místnosti pro kola a do bytu školníka. Hlavní budova na severní straně ukončena šikmou plochou ateliérových oken, kde byla kreslírna a rýsovna. Nacházela se zde i někdejší hvězdárna. Mohutná bloková stavba na nepravidelném půdorysu ve tvaru písmene L s pěti nadzemními podlažími a s 6. střešním podlažím. Západní křídlo učeben leží při Evropské ulici. Komunikační chodba, původně se šatnami, je situována v severní části tohoto křídla, jižně s okny do dvora jsou umístěny jednotlivé učebny. Na střeše tohoto křídla probíhá otevřená průběžná markýza na pilířích, na západě ukončená proskleným prostorem únikového schodiště. V SV nárožní partii celkového půdorysu je situována převýšená část objektu, zahrnující hlavní schodišťový prostor a učebny. Hlavní vstup z Evropské ulice je zdůrazněn markýzou s luxferovým podhledem. Nejvyšší střešní podlaží je ze severu prosvětleno zkosenými ateliérovými okny dílen a ateliérů, k jihu vybíhá půlválcově ukončený rizalit - někdejší školní observatoř. Podél Gymnasijní ulice navazuje nižší jižní křídlo s pochozí terasou. Nejvýraznějším členícím prvkem fasád jsou pásová okna a sklobetonové okenní výplně u schodišťového prostoru.