stodola

Výjezd ze zahrady ukončuje podélně průjezdná stodola se sedlovou střechou (nízká podezdívka z místního lomového kamene, obvodové zdivo z nepálených cihel). Stejně jako u ostatních stodol podél záhumenní cesty prochází v podélné ose pod stropními trámy, uvnitř stavby cca ve třetině šířky mohutný průvlak. Na střeše je položena pálená střešní taška.