stodola

Venkovská usedlost čp. 5 je situována na JV okraji obce. Stodola byla součástí hospodářských budov v západní části venkovské usedlosti čp. 5. Původní stav stodoly není znám. Stodola byla zbourána pravděpodobně roku 1989.