stodola polygonální

Roubená polygonální stodola s doškovou střechou. Má obdélný půdorys s polygonálním uzávěrem na jižní straně, na severní straně je uzavřena rovnou roubenou stěnou, ačkoli střecha je i na této straně víceboká podepřená dřevěnými sloupy, takže pod ní vznikl krytý prostor. Vjezd je na východní straně, mírně zapuštěný a krytý stříškou. Na západě je dodatečně přistavěn mlat s výjezdem. Podlaha je hliněná, přízemní prostor je zastropen prkny. Střecha je došková. (autorka popisu: Zemanová, 1988)