Štorchův dům

Dvě dvoutraktová křídla s velkým světlíkem. Fasáda do Staroměstského nám.: dvouosá, čytřpatrová (do dvora třípatrová, jednoduché kordonové římsy, ve 2.p. arkýř s plechovou věžovitou stříškou, atika se stupňovitým štítem, segmentovými otvory a kamennými fiálami po stranách. Od přízemí až po štít ve fasádě různá okna, výkladce a dveře inspirované vladislavskou gotikou. Malířská a sochařská výzdoba, reklamní skříňky s gotickými nápisy a kovová mříž vchodu, soubor nápisů a dat